سیستم پرسش و پاسخ

با توجه به اینکه عده ای از بیمه شدگان اقساط خود را پرداخت کرده اند ولی در قسمت گزارشات اقساط پرداختی ثبت نشده ، نیاز است تا کلیه نمایندگان با داشتن شماره بیمه نامه بیمه شدگان خود از طریق سایت pasargadinfo.org به روش بیان شده در ذیل اقساط پرداختی بیمه شدگان را بررسی و در صورت ثبت نشدن اقساط آن ها را پیگیری نمایند.

برای بررسی اقساط ثبت نشده ابتدا به سایت pasargadinfo.org رفته

 

و روی سایت آمار و گزارشات کلیک کنید.

در صفحه بعد کد و رمز خود را وارد نمایید. و روی دکمه ورود کلیک کنید.

بعد از وارد شدن به صفحه جدید از طریق منوی گزارشات و بعد گزارش اقساط عمر و تامین آتیه وارد صفحه جدید شوید.

در صفحه جدید نیاز است تا شماره بیمه نامه های کلیه ی بیمه شدگان خود را وارد نمایید.

بعد از وارد کردن شماره بیمه نامه زدن دکمه اجرا وارد صفحه گزارشات اقساط بیمه عمر می شوید که می توانید از طریق ستون شماره قسط کلیه اقساط پرداختی را بررسی و در صورت ثبت نشدن یکی از اقساط آن را پیگیری نمایید.

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved