سیستم پرسش و پاسخ

بابک توکلی

 رئیس هیئت مدیره موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد 

( تخصصی ترین موسسه آموزشی پژوهشی بیمه های عمر در کشور) 

دانش آموخته رشته روانشناسی 

 دارنده گواهینامه مستری -NPL از Body & Mind 

دارنده گواهینامه انا گرام هیپنوتیزم اریکسونی از موسسه Body & Mind 

گواهینامه کوچینگ فردی و سازمانی از موسسه Body & Mind فرانسه 

عضو رسمی کانون NLP ایران 

بنیانگذار مکتب فروش به عنوان بستری آرمان خواه در فروش و بازاریابی

نویسنده کتب 

 «فروش بیمه عمرفراتر از یک شغل» به همت شرکت بیمه پاسارگاد

مجموعه هفت جلدی آموزشی جامع فروش بیمه عمر 

مدرس و سخنران 

 در بیش از صدها جلسه آموزش فروش و بازاریابی نمایندگان بیمه عمر 

همایش های متعدد در خصوص ارتقاء توانمندی مشاوران بیمه

دوره های personal coaching

دوره های مشاوره

خانواده

شغلی

حرفه ای

درمانی

 

بابک توکلیبابک توکلی

 

برچسب ها: بیمه عمر، بابک توکلی، پیشتازان پاسارگاد، بیمه عمر پاسارگاد، محمد قاسمی وند

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved