سیستم پرسش و پاسخ

محمد قاسمی وند

مدیر ارشد فروش بیمه عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد

مدیرعامل موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد

موضوع موسسه:

 

ارائه خدمات مشاوره بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و اجرای برنامه استراتژیک و راهبردی، تنظیم کلیه دستورالعملهای اداری و فرمها و قراردادهای کاری، شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ارتقاء سطح علمی پرسنل موسسه، برگزاری سمینارها، بررسی توجیه پذیری طرح های توجیهی، تنظیم طرح های جامع پیشبردی

 

 

محمد قاسمی وندمحمد قاسمی وند

 

 

 

برچسب ها: بیمه عمر، محمد قاسمی وند، پیشتازان پاسارگاد، بیمه عمر پاسارگاد، بابک توکلی

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved