سیستم پرسش و پاسخ

بیمه عمر و تامین آتیه چیست؟

بیمه عمر و تامین آتیه از رشته های مهم بیمه های اشخاص محسوب می شود و اقسام مختلفی را دربر می گیرد. در قرارداد بیمه عمر شرکت های بیمه در ازای دریافت حق بیمه از سوی بیمه گذاران متعهد می شوند که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او، در زمان معینی سرمایه بیمه شده را به طور یکجا یا به صورت مستمری به بیمه گذار یا به شخص ثالثی که بیمه گذار تعیین کرده بپردازد. بیمه های عمر و تامبن آتیه به طور کلی دارای سه نوع متفاوت شامل بیمه های عمر در صورت حیات بیمه شده، بیمه های عمر در صورت فوت بیمه شده و بیمه های مختلط عمر است که باید گفت نوع آخر این بیمه نامه نوعی سرمایه برای بیمه گذار محسوب شده و در صورت حیات یا فوت از جانب شرکت بیمه به او پرداخت می شود.

بیمه عمر

برچسب ها : بیمه عمر، محمد قاسمی وند، بابک توکلی، پیشتازان پاسارگاد

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved