سیستم پرسش و پاسخ

بیمه عمر

بیمه گذار باید باتوجه به ملاک های خود نوع بیمه نامه را مشخص و تعهد به پرداخت سالانه حق بیمه ها کند. باتوجه به اینکه حق بیمه در بیمه های عمر براساس جدول فوت محاسبه می شود بیمه گر باید دقت لازم را در انتخاب ریسک های مورد پذیرش خود قرار دهد.

بیمه عمر

برچسب ها : بیمه عمر، محمد قاسمی وند، بابک توکلی، پیشتازان پاسارگاد

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved