سیستم پرسش و پاسخ

بیمه عمر

همه ما خوب می دانیم به مرور با بزرگ شدن فرزندان و گذشت سالها هزینه های تحصیلی، ازدواج، مسکن و حتی سرمایه ای برای شغل آینده فرزندانمان افزایش یافته و تامین این مبالغ نیاز به درز اندیشی و پس اندازی از امروز دارد. طرح های بیمه عمر و  تامین آتیه  به شما این امکان را می دهد به صورت منظم و مستمر برای آینده مالی فرزند خود پس انداز کنید.

بیمه عمر

برچسب ها: بیمه عمر، محمد قاسمی وند، بابک توکلی، پیشتازان پاسارگاد

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved