سیستم پرسش و پاسخ
دریافت مشاوره رایگان خرید بیمه عمر از نمایندگان منتخب بیمه پاسارگاد
1- نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید: (*)
ورودی نامعتبر
2- متولد چه سالی هستید؟ (مانند : 1350) (*)
ورودی نامعتبر
3- در حال حاضر تحت چه پوشش های بیمه ای هستید؟ (*)
ورودی نامعتبر
4- بیمه عمر را برای چه کسی می خواهید؟ (*)
ورودی نامعتبر
5- دارای چه شغلی می باشید؟ (*)
ورودی نامعتبر
6- آیا از افرادی که برای آنها قصر خرید بیمه عمر دارید، کسی بالاتر از سن 65 سال سن دارد؟ (*)
ورودی نامعتبر
7- آیا از افرادی که برای آنها بیمه عمر می خواهید کسی تا بحال مبتلا به سرطان شده است؟
ورودی نامعتبر
8- در کدام شهر زندگی می کنید: (*)
ورودی نامعتبر
9- تلفن همراه خود را وارد کنید: (*)
ورودی نامعتبر
10- تلفن ثابت خود را همراه با کد شهر وارد نمایید: (مانند : *******021) (*)
ورودی نامعتبر
11- بهترین زمان تماس نماینده منتخب بیمه پاسارگاد با شما:
ورودی نامعتبر
موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved